Откриване на учебната година - ДГ Звездица
Меню Затваряне

Откриване на учебната година

„Лятото полека лека,
прибира златните си дни.
Заминали са всички птици
далече в топлите страни.
Довиждане щастливо Лято!
Здравей на теб Дете!
Септември вдигнал е в ръка
едно училищно звънче!