Добре дошли в официалния сайт на ДГ „Звездица“ - ДГ Звездица
Меню Затваряне

Добре дошли в официалния сайт на ДГ „Звездица“

ДГ „Звездица“ разполага с две сгради.Централната се намира на ул.Цар Симеон 88, а филиала на ул. Лермонтов 9. Разполага със занимални с източни и западно изложение.
В детското заведение се възпитават и обучават деца от 3 до 7 години. Разпределени с в 7 групи. Пет в централната Сграда и две във филиала.

НАШАТА МИСИЯ – да осигури възможност на всяко дете в реални условия да прояви своите способности, да придобие навици и отношения, които ще доведат до удовлетвореност и ще подпомогнат ранната му социализация.

НАШАТА ВИЗИЯ – детската градина да се превърне в място, където детето ще се чуства защитено, разбрано и подкрепено. Предпочитана среда за малкия човек, където се гарантира умственото, емоционалното, социалното, личностното и здравно – физическо развитие.
Детската градина да бъде център за родители – търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество и съгласие.