За нас - ДГ Звездица
Меню Затваряне

За нас

whoaw

Кои сме ние:

ДГ №1 „Звездица“ разполага с две сгради.Централната се намира на ул.Цар Симеон 88, а филиала на ул. Лермонтов 9. Разполага със занимални с източни и западно изложение.
В детското завидение се възпитават и обучават 213 деца от 3 до 7 години. Разпределени са в 7 групи. Пет в централната сграда и две във филиала.

misiya

НАШАТА МИСИЯ

Да осигури възможност на всяко дете в реални условия да прояви своите способности, да придобие навици и отношения, които ще доведат до удовлетвореност и ще подпомогнат ранната му социализация.

viziya

НАШАТА ВИЗИЯ

Детската градина да се превърне в място, където детето ще се чуства защитено, разбрано и подкрепено. Предпочитана среда за малкия човек, където се гарантира умственото, емоционалното, социалното, личностното и здравно – физическо развитие.
Детската градина да бъде център за родители – търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество и съгласие.

Материална База:

Материалната база в ДГ е много добра. Всяка група е обзаведена с детски легла, масички, столчета, функционални шкафове, телевизори, двд плеъри. Дидактичната база е отлична и постоянно се допълва.
Особено богата е по КТД, включващ едър и дребен строителен материал.
В ежедневието децата разполагат с куклени кътове за игра. Обособени са кътове за различни дейности и занимания, които предизвикват интерес и пораждат желание за игра.
Детската градина разполага с методичен кабинет, ресурсен кабинет за деца със специални образователни потребности, кабинет по английски език и изобразително изкуство.
За музикалната дейност на децата са осигурени касетофони, акордеони, детски музикални инструменти, богат гардероб с костюми за народни, класически и други танци.

История:

1949 г. Целодневна детска градина №1 отваря врати за деца на 19.10.1949г. Учителките Елена Услугийска, Юлия Ставрева, Райна Кебеджиева и Мария Чохадарова въвеждат в този детски „дворец“ 14 деца. Директор на детската градина е Милка Попова.
1950 г. Официално ЦДГ №1 е открито на 03.1950 г. от Роза Димитрова и други видни представители на БКП.
1953 г. Детската градина получава статут на базова градина към БАН с научен ръководител София Аврамова – ст. научен сътрудник. В продължение на 20 години, тя провежда експериментална педагогическа дейсност в детското заведени. По – късно за своя принос към предучилищната педагогика София Аврамова получава званието професор, доктор.
1966 г. В детската градина се провежда Национална конференция под ръководството на ст. н. сътрудник София Аврамова, в която участват 120 учители, методисти и инспектори.
1976 г. Втора национална конференция под ръководството на НИИ „Тодор Самодумов“
2007 г. ЦДГ №1 „Звездица“ е домакин на Центъра за развитие на детската реч към Шуменския университет „К. Преславски“ с научен ръководител доц. Иванка Ковачева.
И така 60 години с любов и грижа за децата на град Бургас, на утвърждаване на традиции, на доказване на педагогическо майсторство и опит.
Резултатите?! Талантливи, умни, щастливи деца с които се гордеем.